Vragen?
Penningweg 85 A - 1507DG Zaandam

Disclaimer

Disclaimer

HRMFinance B.V. met KvK-nummer 62668374 (´´HRMFinance´´), wil u hartelijk welkom heten op www.hrmfinance.nl(´´website´´). Door onze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. HRMFinance kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover een bericht ontvangt.

 

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar u gebruikt deze website voor eigen risico. HRMFinance zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

HRMFinance is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die u op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komt voor uw eigen rekening en risico.

U mag uiteraard onze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op onze intellectuele eigendomsrechten. HRMFinance behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@hrmfinance.nl aan ons vragen.